Økonomisk rådgivning skal være uvildig

Da vi hos børns-sorg fik økonomisk rådgivning, var den uvildig og personlig. Dette havde stor betydning for den måde, vores penge blev forvaltet på. Når økonomisk rådgivning er uvildig betyder det, at rådgiveren handler ud fra det, der er bedst for dig og din formue. Dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet, hvis man får rådgivning af banken eller et pensionsselskab. Her vil man formentlig komme ud for, at vedkommende skal sikre bankens eller selskabets egen økonomi ved hjælp af dine opsparinger og investeringer. Derfor kan man også komme til at lave risikable lån og investeringer med høje gebyrer.

Derfor er det altså særdeles relevant, at få en personlig og uvildig økonomisk rådgivning. De skal kun tjene penge, på de honorarer du betaler dem. Ingen provision og uafhængighed af banker og pensionsselskaber skaber større gennemsigtighed for din investering. Dermed følger også lavere omkostninger, og en lavere risiko med det størst mulige afkast i udbytte.

Økonomisk rådgivning for private og virksomheder

Det er både som privat person og virksomhedsejer, at man kan få en god og uvildig rådgivning fra en uddannet økonom. Denne har typisk stor erfaring med finansiel rådgivning og økonomiske aspekter, hvilket skal sikre den bedste vækst for din formue og opsparing. Når man skal have en privatøkonomisk rådgivning, er det relevant at få en gennemgang af hele ens økonomi. Dette kan endda få dine gebyrer, renteudgifter og investeringsomkostninger ned. Du kan her få anbefalinger til, hvad der er den billigste investeringsforening til aktier og obligationer.

Det anbefales altså, at man styrer uden om banker, når man vil have den bedste investeringsrådgivning. De sælger lån og investeringsprodukter, som i sidste ende gavner dem selv, og ikke nødvendigvis dig og din økonomi. Hos banken skal man også betale kurtage, hvilket gør at de kan råde til at ændre dine investeringer. Dette vil i sidste ende tære på dit afkast.